top of page
  • Career Coach

Innovation Era


Innovation หรือแปลเป็นไทยว่า นวัตกรรม ทำความเข้าใจกันง่ายๆว่า การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ หรือ การปรับปรุงใหม่ สำหรับ คนทำงานอย่างเรา ก็ควรจะมีความเข้าใจว่า Innovation คืออะไร และ มีความสำคัญอย่างไรต่อคนทำงาน?

คำว่า Innovation เป็นคำยอดนิยมภายในเวลาไม่กี่ปีทุกกลุ่มของนักธุรกิจ ด้วยความนิยม และ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่อง Innovation ทำให้ใครๆก็ตื่นตัว อยากเป็นหนึ่งใน Innovator ที่ประสบความสำเร็จ จนดูเหมือนว่า ความต้องการมากจนทำให้เป็นที่มาของการสัมมานาในหัวข้อดังกล่าว รวมความไปถึง หนังสือจำนวนมากมาย ที่ถูกตีพิมพ์ในหัวเรื่องของ Innovation อย่างไรก็ตาม ในความหมายของคำว่า Innovation ด้วยตัวของมันเอง ยังคงเป็นคำที่ให้คำจำกัดได้อย่างไม่มีวันหมด

Innovation เหมือนเป็นสิ่งที่ทุกบริษัทต้องมี หรือ ยึดถือในองค์กร อย่างไรก็ตาม องค์กรต่างๆ ต้องการมากกว่าความคิดดีๆ ในการที่จะได้ชื่อว่าเป็นบริษัทที่มี Innovation และ เป็น Innovator สิ่งที่ต้องคำนึงถึง คือ วิสัยทัศน์ (Vision) แผนงาน (A plan) และ บุคลากรในองค์กร (People)

เคยมีคนกล่าวไว้ว่า ในโลกของธุรกิจ ดาวดวงใหม่ของวงการธุรกิจมักจะเกิดจากช่วงเวลาที่แวดวงธุรกิจยุ่งเหยิงและวุ่นวายสุดๆ เช่นเดียวกับ กับการแจ้งเกิดของบริษัทใหม่ๆในปัจจุบัน ไม่มีใครปฏิเสธว่าต้องเป็นหนึ่งในการมีจุดเด่นในเรื่อง Innovation ทั้งในเรื่องของ สินค้าภายใต้แบรนด์บริษัท แผนผังการบริหารในองค์กร และ ความสามารถพิเศษเฉพาะในสายธุรกิจที่ทำ

หลายบริษัทกว่าจะตระหนักถึงคำว่า Innovation และเพิ่งเข้าใจว่าบริษัทของตนเองเป็นหนึ่งในการได้ประโยชน์ของ Innovation เมื่อมันได้แสดงผลออกมาในรูปที่เกิดความนิยม และ ความสำเร็จขององค์กร เช่น บริษัท Sony ที่ออกผลิตภัณท์ Walkman แบบพกพาตัวใหม่ หรือ บริษัท FedEx ที่ประสบความสำเร็จกับการปรับปรุงด้านการขนส่งด้วยระบบ Hub system บริษัท Procter & Gamble ที่ออกผลิตภัณท์เพื่อตอบสนองรูปแบบชีวิตอันเร่งรีบ และตัวอย่าง Innovation ที่เห็นชัดในปัจจุบันนั่นก็คือ Iphone หรือ Ipad เป็นต้น

การประสบความสำเร็จในเรื่องของ Innovation ผลตอบแทนมากกว่าในรูปของผลกำไร แต่ยังมาในรูปของความน่าเชื่อถือต่อผู้บริโภค และ นั่นคือเสน่ห์ ที่ทำให้ทุกองค์กรตื่นตัว และ อยากเป็นหนึ่งใน Great Innovators

จากผลสำรวจของ Hay Group สรุปได้ว่ารูปแบบการบริหารจากบริษัทที่ประสบความสำเร็จได้เป็นสุดยอด Innovator แบ่งออกเป็น สอง รูปแบบ

หนึ่ง มี Innovation Leaders หรือ มีผู้นำที่เป็นผู้นำที่โดดเด่นในเรื่องของความคิด ความสามารถเฉพาะ สามารถขับดันองค์กรให้ประสบความสำเร็จ

สอง มีกลุ่มพนักงานที่มีความสามารถสูงในองค์กร

ความคิดสร้างสรรค์ หรือ Innovation ไม่ใช่สิ่งง่ายๆ ที่สามารถหา อยากทำเมื่อไหร่ก็ได้ ในทางกลับกัน มันกลับต้องประกอบไปด้วย ความสำคัญที่เท่าเทียมกันของ ส่วนองค์ประกอบสำคัญ คือ วิสัยทัศน์ ลักษณะทั่วๆไปขององค์กร ประสิทธิภาพหัวหน้างานหรือผู้จัดการที่บริหารในแผนกต่างๆ พนักงานคุณภาพในองค์กร และ บรรยากาศทั่วไปขององค์กร หรือมากไปกว่านั้นบางอุตสาหกรรมยังต้องเน้นถึงขบวนการผลิตที่จะต้องเสริมหรือ สอดคล้องในการทำให้การทำงาน ขบวนการผลิต มีความคล่องตัวและ เสริมคุณภาพของสินค้าด้วยเช่นกัน

Innovation เริ่มต้นจากผู้บริหารองค์กรเป็นหลัก ซึ่งเป็นผู้สร้างวิสัยทัศน์ให้แก่องค์กร และ เป็นผู้เผยแพร่วิสัยทัศน์ที่ถูกต้องให้แก่บุคลากรภายในองค์กรเช่นกัน ดังนั้นการที่บริษัทจะประสบความสำเร็จในเรื่องของ Innovation ต้องมาจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ในการกระจายวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องไปยังส่วนและแผนกต่างๆได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการคัดเลือกบุคลกรที่ถูกต้องเข้ามาทำงาน ทำให้ขบวนการคัดเลือกพนักงานมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น

บริษัทที่เป็นผู้นำอันดับหนึ่งในเรื่องของ Innovation ก็คือ FedEx และ Procter & Gamble ที่ทั้งคู่ก็ต่างครองอันดับหนึ่งร่วมกัน

บริษัททั้งคู่ ต่างก็มีจุดเด่นในเรื่องของสินค้า ถึงแม้จะไม่ใช่สินค้าที่ทำให้โลกตะลึง แต่ที่เรานับว่าเป็น Great Innovators ก็เพราะว่าสินค้าดังกล่าวสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง

สำหรับการผลักดันบริษัทหรือองค์กรเข้าสู่การขึ้นเป็น Innovator ส่วนที่สำคัญคือ การหาบุคลากรที่ถูกต้อง มาดำรงตำแหน่งในการทำงาน ความสามารถในการให้กำลังใจ และ กระตุ้นพนักงานในการทำงาน ซึ่งการได้บุคลากรที่ถูกต้องมาทำงานในตำแหน่งจะสามารถช่วยสนับสนุนส่วนสำคัญคือ การกระจายอำนาจการตัดสินใจให้แก่ผู้จัดการได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

หลายๆบริษัทต่างกล่าวว่า การจะได้เป็น Innovator ไม่สามารถที่จะละเว้นการเลือกคัดพนักงาน หรือ ผู้ร่วมองค์กรได้ เช่นเดียวกัน ความถูกต้องของข้อมูลทางธุรกิจที่ก็เป็นส่วนที่สำคัญ ทำให้หลายบริษัทยอมลงทุนมากขึ้นในเรื่องของการทำวิจัย และ การค้นหาข้อมูลที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม การทำวิจัยและการค้นหาข้อมูล ก็ยังต้องการความเข้าใจอย่างแท้จริงขององค์กรนั้นกับคำว่า Innovation

ทุกคนควรตระหนักว่า การที่จะทำให้บริษัทหรือองค์กรประสบความสำเร็จ ในความหมายของ Innovators ครอบคลุม ถึง

· ผู้นำที่ดีและมีความสามารถ · การตระหนักถึงความรับผิดชอบของบุคลากรในองค์กรทุกๆฝ่าย · การทุ่มเท ความคิดที่ดีเยี่ยม · การบริหารที่ถูกต้อง · ที่สำคัญ โครงสร้างขององค์กรที่ต้องสอดคล้องและสนับสนุนแนวความคิดด้วยเช่นกัน

สำหรับคนทำงานอย่างเรา Innovation เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องรู้และเข้าใจ เพื่อ การเป็นพนักงานที่ดี และ เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและเป็นกำลังสำคัญขององค์กรให้ก้าวเข้าสู่การเป็น Great Innovator และ แน่นอนเราจะเป็น บุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของทุกบริษัท

- M.I.S.S.Consult.com Copyright 2016: บทความ ข้อความ ข้อมูล รวมความถึง เนื้อหารายละเอียด ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ MissConsult Co., Ltd. การเก็บข้อมูล อาจทำได้โดยวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล โดยไม่เกี่ยวข้องกับทางการค้า สื่อ หรือ ตีพิมพ์ซ้ำ คัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใด เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจ การ ทำซ้ำ เผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือ จำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บริษัทจะดำเนินการ ตามกฎหมาย กับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที


63 views
bottom of page