top of page
  • Writer's pictureM.I.S.S.CONSULT Writer

Cultivate Innovation by Creating a Culture of Listening


เริ่มต้นสร้าง “นวัตกรรม” ด้วย “วัฒนธรรมการรับฟัง”

ในวันนี้ที่ทุกองค์กรให้ความสำคัญกับการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ (Innovation) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน หรือ เพื่อสร้างสินค้าหรือบริการใหม่ๆที่ตอบโจทย์ในใจผู้บริโภค ส่งผลให้องค์กรชั้นนำเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเพื่อปรับตัวตาม

จากในอดีตที่ Innovation ต่างๆมักจะมาจากแนวความคิดของผู้บริหาร ซึ่งแน่นอนว่ามุมมองของๆคนหนึ่งนั้นมีอยู่อย่างจำกัด ทำให้อาจจะพลาดการสร้าง Innovation ใหม่ๆ หรือมีกระบวนการที่ช้า แต่ก็ถือว่าส่งผลกระทบไม่มากเพราะความเปลี่ยนแปลงมีน้อย

จนถึงปัจจุบัน เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการทำงาน หรือกระทั่งเข้ามา Disrupt การทำงานรูปแบบเดิมๆ ซึ่งหากองค์กรยังต้องรอ Innovation จากผู้บริหาร ก็อาจเสียโอกาสที่สำคัญไปได้

ดังนั้น สิ่งสำคัญคือองค์กรจะทำอย่างไร เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กระตุ้นการเกิด Innovation จากพนักงานทุกระดับ

สิ่งหนึ่งที่จะเข้ามาเป็นพื้นฐานให้กับองค์กรได้และสามารถสร้างได้ทันทีคือ วัฒนธรรมการรับฟัง

เนื่องจากการรับฟังอย่างเข้าใจ จะทำให้เราได้เรียนรู้มุมมองใหม่ๆ ซึ่งสามารถนำมาต่อยอด สร้าง Innovation ที่เราคนเดียวอาจจะมองข้ามไปได้ ยิ่งไปกว่านั้นผู้ที่มาพูดให้เราฟัง หากเขาสามารถพูดถึงข้อผิดพลาดของเขาเอง และนำสิ่งที่เขาเรียนรู้จากข้อผิดพลาดนั้นมาแชร์ ก็มีแนวโน้มที่เขาจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอีกด้วย

แอดมินจึงอยากแชร์ 3 ขั้นตอนที่พวกเราสามารถนำไปพัฒนาและปรับใช้ได้เลยครับ

  1. บริหารการตอบสนองด้วยอารมณ์ของเรา เนื่องจากไอเดียใหม่ๆ หรือ การท้าทายความเชื่อเดิมๆ อาจเป็นสิ่งที่เราไม่อยากได้ยิน เมื่อเราได้ยินสิ่งที่ขัดหู ก็อาจเกิดอารมณ์ซึ่งควบคุมได้ยาก นี่เป็นเรื่องปกติ แต่เมื่อเรารู้สึกถึงอารมณ์เหล่านี้แล้ว ให้รับรู้ และหยุดสักนิดก่อนที่จะตอบโต้ ลองเลือกการตอบสนองที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม จำไว้ว่าแม้สิ่งใหม่ๆอาจทำให้เราอึดอัดบ้าง แต่ก็เป็นสิ่งที่ดีและจำเป็นเช่นเดียวกัน

  2. ปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบการทำงานของคนอื่นๆ เมื่อผู้ทำงานปรับการสื่อสารให้เข้ากับผู้ร่วมงาน สิ่งที่เกิดขึ้นคือการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ในส่วนนี้ DiSC สามารถเข้ามาช่วยให้เราเข้าใจคนรูปแบบต่างๆ ได้ดีขึ้นและบอกวิธีการปรับตัวที่เหมาะสมกับเรา ตัวอย่างเช่น

  3. เมื่อเราคุยกับคนประเภท D : ให้ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ, อย่าหลุดความสนใจ และเตรียมใจสำหรับคำพูดแบบขวานผ่าซากของพวกเขา

  4. เมื่อเราต้องสื่อสารกับคนประเภท I : ให้ตอบรับกับความกระตือรือร้นของพวกเขา และพร้อมสำหรับการทำงานร่วมกัน

  5. เมื่อต้องพูดกับคนประเภท S : ให้แสดงถึงความใส่ใจในความรู้สึกของพวกเขา และใช้วิธีเข้าหาแบบสบายๆ ไม่เร่งรีบ

  6. เมื่อต้องติดต่อกับคนประเภท C : ให้พูดถึงวัตถุประสงค์ ทำไมถึงต้องการ และเตรียมใจสำหรับความขี้สงสัยของพวกเขา

  7. ให้รางวัลกับความเปิดเผย : ถ้าคุณเป็นผู้บริหารหรือผู้นำภายในองค์กร คุณมีบทบาทสำคัญในการช่วยทำให้ วัฒนธรรมการรับฟังเป็นรูปเป็นร่าง ถ้าคุณต้องการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ผู้ทำงานสามารถแชร์ไอเดียของพวกเขาได้อย่างเปิดเผย สิ่งที่สำคัญคือการให้รางวัลสำหรับความเปิดเผย เช่นการพูดขอบคุณ หรือพูดว่านั่นเป็นมุมมองที่เยี่ยมเลย

การเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่พูดง่ายกว่าทำ ซึ่งการเรียน Everything DiSC จะเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจบุคลิกภาพของผู้ร่วมงาน ซึ่งจะทำให้เรารับฟังเขาได้อย่างเข้าใจ และยังทำให้เราเข้าใจว่าเราควรจะสื่อสารและแสดงออกกับคนแต่ละประเภทอย่างไร ส่งผลให้เราสามารถนำข้อมูลและองค์ความรู้ที่ได้ไปต่อยอดเพื่อสร้าง Innovation ได้อย่างประสบผลสำเร็จ

124 views
bottom of page