top of page
  • Writer's pictureM.I.S.S.CONSULT Writer

Trust: How to create 'Trust' as a LeaderThe Five Behaviors of A Cohesive Team: โปรแกรมพัฒนาต้นฉบับของหนังสือขายดีระดับโลกที่ชื่อ The Five Dysfunctions of a Team หรือ เป็นชื่อไทยก็คือ 5 จุดบอดที่ทำให้คนในทีมของคุณทำงานร่วมกันไม่ได้ ถือเป็นโปรแกรมที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกในฐานะการสร้างผู้นำทางทัศนคติและมุมมองเพื่อการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ


Trust ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่สำคัญและเป็นรากฐานของอีก 4 พฤติกรรม ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาว่า ในความไว้เนื้อเชื่อใจ และเป็นจุดบอดแรกที่ทำให้ทีมทำงานร่วมกันไม่ได้

Trust ในบริบทของ The Five Behaviors of A Cohesive Team คือ ความสามารถของผู้บริหารที่ยอมรับต่อข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง และขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้ หรือ เรียกว่า Vulnerability-Based Trust กลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันว่า ทำไม ผู้นำต้องทำ ในเมื่อผู้นำ ต้องเก่ง และ เราถูกสร้างมาให้ต้องเก่ง เพื่อสร้างความยอมรับจากลูกทีม


ในความเป็นจริง เมื่อคุณทำงานเป็นทีมและถ้าคนในทีมไม่สามารถเปิดเผยถึงจุดอ่อนของตนเองเพื่อขอความช่วยเหลือจากคนในทีมได้ เพียงเพราะ ต้องรักษาหน้า และ รักษาสถานะ หรือ ที่พวกเรามักมีปัญหา คือ ความมีตัวตน หรือ อีโก้เยอะ ส่งผลเสียหายมากมายต่อการประสบความสำเร็จ และ ภาพของผู้นำอย่างชัดเจน และ กลายเป็นปัญหาดั้งเดิมของผู้นำรุ่นเก่าที่ไม่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นหรือสร้างคนอื่นได้ ซึ่งผู้นำแบบดังกล่าว ไม่เป็นที่ต้องการในยุคปัจจุบันอีกต่อไป ยุคที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน ไม่ใช่ เก่งคนเดียว


ดังนั้น ความไว้เนื้อเชื่อใจ แบบ ผู้นำ Cohesive Team คือ ความสามารถของผู้นำในการฝึกจิตวิญญาณของตนเองในฐานะผู้นำให้เรียนรู้ถ่อมตน และ ใจเย็น โดยรู้ดีกว่า เราไม่ได้ลดค่าของตัวเอง จากการขอความช่วยเหลือจากคนอื่น แม้นกระทั่งลูกน้อง แต่ว่าเรากำลังสร้างความสามารถทางจิตวิญญาณให้แก่คนที่ได้มีโอกาสให้การช่วยเหลือเรารับรู้ ถึงคุณค่า ประโยชน์ของเขา ที่มีค่าไม่ได้แตกต่างจากผู้อื่น

การทำเช่นนั้น ย่อมต้องการความกล้าหาญ และ ความเสียสละอย่างชัดเจน และ นั่นคือ สิ่งที่ผู้นำตัวจริงกระทำกันได้


ในฐานะผู้นำ คุณต้องสร้างคุณค่าให้ผู้อื่นเกิดความสามารถ เรียนรู้ เติบโต ไม่ใช่ ด้อยค่าหรือลดค่าผู้อื่น

ดังนั้น หวังว่าจะได้เห็นนะคะว่า หนึ่งอย่างที่เราทำได้คือ การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแบบ The Five Behaviors of A Cohesive ต่อทีมงานของเรา

อยากรู้วิธีการสร้างแบบละเอียด ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ


107 views

Comments


bottom of page