top of page
  • KG GEAW

คุณเป็นคนรักแบบไหน??


KG Gaew ผู้เชี่ยวชาญผู้ได้รับ Certify Everthing DiSC และ เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลของบริษัท มิส คอนซัลท์ จำกัด (M.I.S.S.Consult)

ในการสร้างความสัมพันธ์ สิ่งที่มีความสำคัญ คือ... พฤติกรรมของเราที่ทำให้คู่รักเข้าใจถูกหรือผิดได้ง่ายๆ

วันนี้ ลองมาดูกันนะคะ ว่า คนรักแบบ Everything DiSC เป็นยังไง แล้วคุณละเป็นคนรักแบบไหน?

 

คู่รักสไตล์ D

Woman - D Style

Woman - D Style

Man - D Style

Man - D Style

คนรักสไตล์ D: คุณเป็นคนรักที่เปิดเผย ชอบการมีบทบาทในชีวิตของคนรัก สำหรับคนรัก คุณคือ คนรักที่แสนจะเป็นผู้นำ มีพลังงานมีความมั่นใจในตนเอง และ ที่สำคัญ ดูเป็นคนรักที่พึงพาได้เสมอ

สิ่งที่คนรักมักจะไม่เข้าใจคือ คนดูเป็นคนที่ดูขาดความอดทนง่าย ใจร้อน และ บางครั้งก็ดูใจร้าย หากแท้จริงแล้ว

สิ่งที่คุณจะเป็น เมื่อคุณรักใครจริงจัง: คือ การได้เป็นคนดูแล ปกป้องและ เป็นคนสำคัญที่สุดของคนรักของคุณนั่นเอง

สิ่งที่คุณกลัวมากที่สุด คือ การรู้สึกควบคุมไม่ได้ การถูกหลอกลวง นั่นเอง

คู่รักสไตล์ i

Woman - i Style

Man - i Style

คนรักสไตล์ i : คุณเป็นคนรักที่เต็มพร้อมไปด้วยพลังงาน คุณรักการทำกิจกรรมร่วมกับคนรัก และ สังคม คุณชอบในการมีส่วนร่วม